Saturday, December 7, 2013

म 
एक प्रेषक
र प्रापक पनि
चिट्ठी लेख्दैछु आफैलाई 
मार्टिन लुथर किंगको स्ट्याम्प
सेतो खाममा टपक्क टाँसेर 
स्वतन्त्रताको आह्वान गर्दै
मभित्रको "म" लाई
लुथरको वक्तव्य सुनाउँदै
"I have a dream"को बिगुल
निरन्तर फुकिरहेछु। 

No comments:

Post a Comment